La maîtrise du profit

LIA Conseil Metoda UVA Profit Zoom Jakość Ekonomiczna Referencje Sieć LIA Kontakt

LIA Conseil

Oferta

LIA Conseil, biuro doradcze utworzone w roku 1945, wdraża innowacyjny system zarządzania oparty na metodzie UVA® i implementującym ją oprogramowaniu Profit Zoom®. Narzędzia te oferują decydentom radykalną zmianę spojrzenia na zarządzanie. Kluczowe dla tej zmiany jest zastąpienie w rachunku kosztów pojęcia marży wzgledem produktów, pojęciem straty lub zysku generowanego przez każdą z transakcji sprzedaży. Podejście takie pozwala na bezpośrednie przypisanie 95% kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Dokładna znajomość wyniku finansowego każdej transakcji sprzedaży dostarczy kierującym przedsiębiorstwem wiedzy o źródłach jego zysku i przyczynach ponoszonych przez nie strat. Proponowane rozwiazanie może być zastosowane w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności (przemysł, usługi, dystrybucja) i różnej wielkości, od dużych poprzez średnie, aż do bardzo małych.

Historia