La maîtrise du profit

LIA Conseil Metoda UVA Profit Zoom Jakość Ekonomiczna Referencje Sieć LIA Kontakt

Profit Zoom®

Profit Zoom® jest narzędziem do eksploatacji Metody UVA®. Implementuje w pełni wszystkie cechy metody i wykonuje obliczenia zgodnie z jej regułami. Oprogramowanie, podłączone do systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, oblicza koszt jednostki UVA i szczegóły kosztów każdej z transakcji sprzedaży oraz jej wynik finansowy, a następnie wykreśla krzywe rentowności sprzedaży, klientów, produktów, rynków, ... a także wyświetla szczegółowe informacje o strukturze obliczonych kosztów.

Rentowność szczegółowa

Rentabilité détaillée d'un client

Jaka jest struktura kosztów w przedsiębiorstwie ?

PROFIT Zoom® oblicza precyzyjnie wszystkie składowe kosztów (według klientów, produktów, transakcji sprzedaży, ...) i wizualizuje je na diagramie.

Krzywa Rentowności

Courbe de rentabilité des clients

Dzięki którym klientom przedsiębiorstwo osiąga zysk ?

PROFIT Zoom® analizuje wszystkie transakcje między przedsiębiorstwem i jego klientami i oblicza ich rentowność. Pozwala zidentyfikować klientów, którzy przynoszą straty i takich, których należy chronić przed konkurencją.

Krzywe rentowności pokazują zawsze bardzo dużą niejednorodność wyników finansowych i pozwalają zarządzającym na identyfikację: