La maîtrise du profit

LIA Conseil Metoda UVA Profit Zoom Jakość Ekonomiczna Referencje Sieć LIA Kontakt

Jakość Ekonomiczna®

Nowe podejście pozwalające na poprawę skuteczności, wydajności i rentowności przedsiębiorstwa

Posiadanie certyfikatu jakości ISO 9001 oznacza, że przedsiębiorstwo działa według zdefinowanych wcześniej schematów (procedur) realizując procesy produkcyjne, relacji z klientami i inne, w sposób sformalizowany i powtarzalny. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa fakt posiadania certyfikacji ISO nie gwarantuje sukcesu ekonomicznego, może ono mieć certyfikat jakości i ponosić straty, a nawet zbankrutować.
Przedsiębiorstwa, nawet rentowne, nie zdają sobie sprawy, że strukturalnie, niektórzy ich klienci przynoszą im straty, a inni są nadmiernie rentowni (co powoduje ryzyko ich odejścia do konkurencji), że niektóre produkty są sprzedawane z zyskiem, a inne ze stratą, że niektóre transakcje sprzedaży są bardzo deficytowe, a inne niebezpiecznie zyskowne.

Nieświadomość tej sytuacji może być uważana za brak Jakości Ekonomicznej.

Zmiana wizji

Żeby zapewnić sukces finansowy przedsiębiorstwa, należy zminimalizować ryzyko braku jakości ekonomicznej. Aby to zrobić należy przede wszystkim zmienić sposób patrzenia na rachunek kosztów.

Podstawą tej zmiany jest zastąpienie obliczania marży względem produktów, obliczaniem zysku lub straty generowanej przez każdą transakcję sprzedaży. Zasada ta sprawia, że 95% kosztów w przedsiębiorstwie staje się kosztami bezpośrednimi. Żeby wprowadzić ją w życie należy :

Precyzyjna znajomość wyniku każdej transakcji sprzedaży pozwoli zarządzającym na nowe spojrzenie na źródła zysku i przyczyny ponoszonych strat.

Wdrożenie w 4 etapach

Eksploatacja

Aby dowiedzieć się więcej